1. Allmänna bestämmelser

Curacao regering har beviljat spellicens nummer 1668/JAZ till Globonet B.V., registrerat på Kaya Richard J. Beaujon Z/N, Curacao.

Registrering hos www.playfortuna.com eller på någon av webbplatsens sidor utgör en acceptans och villighet att följa villkoren listade nedan. Detta Avtal gäller mellan Spelaren och Netglobe Services Ltd., websidans operatör, registrerad hos 79 Spyrou Kyprianou Aveny, Protopapas Byggnad, 2’a våningen, kontor 201, 3076 Limassol, Cypern (kännd som “Play Fortuna” därpå).

2. Hantering av konto

2.1. Registrering

Du måste slutföra en registreringsprocess på Play Fortuna webbsidan för att kunna spela med pengar. Vid det inledande steget måste du komma fram till ett användarnamn och lösenord, ange din personliga e-postadress och din spelkontovaluta. Vid andra steget och före första insättning måste spelaren ange förnamn, efternamn, personnummer och folkbokförd address.

Under registreringsprocessen måste seplaren ange giltig och korrekta personuppgifter. Endast ett konto per enskild spelare; inga nya konton kan bli registrerade om spelaren gått igenom registreringsprocessen en gång tidigare. Användning av en annan spelares konto är förbjudet. Skulle spelaren hittas bryta mot dessa regler och villkor och regler så förbehåller Play Fortuna sig rätten att stänga ned och annullera kontot (kontona) tillhörande spelaren och/eller dra tillbaka alla medel från dessa konton samt vägra samtliga tjänster.

2.2. Spelarens villkor

Spelaren FÅR EJ:

 • Vara medborgare i US, Cypern, Storbritannien, Frankrike, Italien, Spanien, Sweden, Australien eller Israel eller i något av de särskilda länderna där spel licensvillkor förbjuder spel vid användning av vissa leverantörer;
 • Minderårig enligt lagar i bosättningslandet eller under 18 år;
 • Ha ett förminskat ansvar;
 • Agera åt tredje part;
 • Använda olagligt erhållna pengar i spelsyfte;
 • Använda kredit- eller betalkort, eller andra betalningsmetoder utan ägarens samtycke.

Om en spelare hittas bryta mot dessa regler och villkor, så förbehåller Play Fortuna sig rätten att stänga (annullera) spelarens konto (konton) och/eller dra tillbaka alla finansiella medel från dessa konton samt vägra samtliga tjänster.

2.3. Play Fortuna’s rättigheter I förhållande till spelarkonton

Play Fortuna förbehåller sig rätten att:

 • vägra öppna ett konto och/eller stänga ett existerande konto utan att behöva ge en förklaring;
 • begära dokument för att indentifiera spelaren, deras tillstånd att använda betalkortet i fråga eller annan betalningsmetod liksom alla dokument och uttalanden som stöder ägande av ett visst betalkort eller konto;
 • äga och hantera pengar åt kontoägaren enligt de allmänna principerna och rutinerna;
 • konfiskera pengar på spelarkontot helt eller delvis om spelaren bryter mot dessa villkor direkt eller indirekt;
 • äga de pengar eller vinster som felaktigt har lagts till spelarkontot på grund av tekniska misstag eller mänskliga faktorer. Om saldot på spelarkontot inte är tillräckliga för att det begärda beloppet ska dras av, skulle det utestående beloppet betraktas som en skuld.

2.4. Play Fortuna garanterar för spelarkonton.

Play Fortuna garanterar att:

 • Hanteringen av spelarens finansiella medel kommer att utföras på det mest säkra sättet;
 • Behandlingen av kontoinnehavarens personuppgifter sker strikt i överensstämmelse med lagliga krav;
 • Inga personliga uppgifter av kontoinnehavaren, inkluderat all information om vinster, kommer att skickas vidare till tredje part. Ett undantag kan gälla i en situation då kontoinnehavaren beviljat sin personliga tillåtelse att släppa någon av de specifika detaljerna, till exempel för marknadsföringsändamål;
 • Samtliga förfrågningar från kontoinnehavaren om att begränsa deras tillgång till spel, antingen under en viss tid eller i ständig tid, kommer att följas;
 • Eventuella tvister som härrör från spelarkonto eller aktivitet på Play Fortuna som inte är tillåtna enligt dessa villkor kommer att lösas enligt Republiken Cyperns lagar.

2.5. Spelarkontovaluta och valutaändring

2.5.1. Spelaren väljer valuta för deras huvudsakliga spelbalans i registreringsprocessen. För tillfället tillåter Play Fortuna att öppna konto i följande valutor EUR, USD, PLN,RUB, UAH, SEK.

2.5.2. Om spelaren av någon anledning skulle bestämma sig för att byta kontovaluta så måste nedan guide följas:

 • Nollställ nuvarande kontosaldo (riktiga pengar) genom att ta ut alla medel från kontot;
 • Kontakta supportteamet och lämna in en ansökan om en valutaändring på kontot;
 • När supportteamet bekräftat stängning av det aktuella kontot måste du registrera dig för ett nytt konto och sedan välja önskad valuta i registreringsprocessen;
 • Meddela supportteamet om att öppna ett nytt konto och ange det gamla och nya användarnamnet. Supportteamet överför och sparar spelarstatus baserat på tidigare kontouppgifter. Bonusar, poäng, turneringsrankningar eller andra marknadsföringsfördelar relaterat till det gamla kontot kommer INTE att överföras till det nya kontot och kommer att återställas.

De angivna åtgärderna har gränser:

 • Spelarkontots valuta kan endast ändras en gång;
 • Det nya kontot kommer inte att dra nytta av den ursprungliga insättningsbonusen. Om det av misstag skulle appliceras så kommer det att upphävas.

Om de procedurer som ställts inför ändring av kontovaluta för spelarsidan enligt reglerna i s.2.5.2 inte efterlevs kan detta tolkas som ett brott mot villkoren. Detta kan leda till avstägning av spelarkontot och/eller upphävande av de finansiella medlen på detta kontot.

2.6. Online-spel begränsningar i utvalda jurisdiktioner.

2.6.1. Online-spel kan vara olagligt i vissa jurisdiktioner. Kunskapen om lagar och begränsningar av jurisdiktioner är spelarens ansvar. Om online-spel är förbjudet av den jurisdiktion som spelaren är utsatt för, är spelaren förbjuden att göra insättningar på Play Fortuna.

3. Betalningar

3.1. Motparter till finansiella transaktioner

Alla spelares insättningar görs till licensinnehavare MED HJÄLP AV/ELLER webbplatsoperatör företag Netglobe Services LTD. Alla vinnande betalningar görs uteslutande till spelarens personliga konton via något av de särskilda betalningssystemen.

3.2. Operativa valutakurser, valutaomräkning

Om betalningsvalutan skulle vara annorlunda än spelarkontots valuta så sker eventuella tillägg eller avdrag med hjälp av Play Fortuna interna operativa valutakurser. Play Fortuna påför inte några avgifter vid valutakonvertering och valutakurserna förblir oförändrade för båda sätten att konvertera. Faktiska kurser visas på Play Fortuna’s utcheckningssida. Vissa betalningsmetoder har inneburit att en intern omvandling av spelarens pengar i det fakturerade beloppet skiljer sig från betalningen. I detta fall sker omvandling genom att använda den interna valutakursen för den särskilda betalningsmetoden.

3.3. Betalningsavgifter

Play Fortuna påför ingen avgift för spelares insättningar. Vissa betalningsmetoder kan ha infört avgifter för sändaren, reglerat av deras interna avgifter.

Vinnande utbetalningar görs utan att ta debitera spelaren några avgifter. Spelaren erhåller den exakta summan på deras konto som de bekräftat genom att använda uttagningsformuläret. Play Fortuna betalar eventuella avgifter på avsändarens vägnar. I de fall där den valda betalningsmetoden har en sändaravgift för transaktionen, betalas denna avgift av spelaren.

3.4. Vinnande betalningsvillkor och gränser

Uttagningsförfrågningarna behandlas 24/7. Schema för betalningar kan ändras på helgdagar. Behandling av ansökningar tar normalt sätt inte längre än 24 timmar sedan inlämning gjorts.

Behandling av ansökningar menas med betalning till spelaren eller en verifieringsförfrågan om det finns en sådan nödvändighet. Dokumentverifiering tar inte längre tid än 24 timmar från det inlämnade tillfället.

Det finns gränser för vinstutbetalningar beroende på valutakursen och status på spelarens konto. Du hittar nedan mer detaljerad information om nuvarande gränser.

Valuta:
StatusDaglig gräns USD
New1500
Silver2000
Gold3000
Vip5000
Platinum7500
StatusDaglig gräns EUR
New1500
Silver2000
Gold3000
Vip5000
Platinum7500
StatusDaglig gräns RUB
New100000
Silver130000
Gold200000
Vip330000
Platinum500000
StatusDaglig gräns UAH
New42000
Silver56000
Gold84000
Vip140000
Platinum210000
StatusDaglig gräns PLN
New5600
Silver7500
Gold11250
Vip18750
Platinum28100
StatusDaglig gräns SEK
New13500
Silver18000
Gold27000
Vip45000
Platinum67500
StatusDaglig gräns BRL
New6000
Silver8000
Gold12000
Vip20000
Platinum30000

3.5. Villkor för vinstutbetalningar

För att utbetalningen ska ske inom Play Fortuna’s 24 timmars policy måste det finnas:

 • det erforderliga betalningsbeloppet på spelarens kontobalans när ansökningen behandlas av finansdepartementet, annars kan ansökan avslås;
 • Spelarens konto och/eller betalningsmetoder måste vara verifierade eller vara i den process som inte kräver verifiering. Play Fortuna’s Finansdepartement förbehåller sig rätten att fatta det slutgiltiga beslutet;
 • Spelarens e-postadress måste vara verifierad (du kan hitta verifieringsguiden på din personliga profil);
 • En ansökan om uttag måste lämnas in via samma betalningssystem till samma betalkonto från vilket insättningen gjordes. Kasinot förbehåller sig rätten att inte ta ut pengarna till kontot från vilket inga insättningar gjordes. Kasinot förbehåller sig rätten att ta ut pengarna till vilken betalningsmetod som användes av kontoägaren, medan kasinot är skyldiga att meddela ägaren till spelkontot om ändringen av betalningsmetoden. Samtidigt förbehåller sig Kasinot sig rätten att erbjuda spelaren ett alternativt sätt att ta ut pengerna om alla betalningsmetoder för insättning inte tillåter några typer av transaktioner, av tekniska eller ekonomiska skäl. I fall om spelaren vägrar acceptera de föreslagna alternativa betalningsmetoderna förlängs ansökningsbehandlingsvillkoren tills det tillfälle då utbetalningen kan göras, med beaktning av objektiva omständigheter. Ansökan kommer annars att upphävas och pengarna kommer att överföras tillbaka till spelarens konto;
 • Mängden satsningar för spelaren måste överstiga spelarens insättning(-ar) åtminstone tre gånger från senaste utbetalning eller nollbalans. Om spelaren vägrar göra det krävda antalet satsningar förbehåller Play Fortuna sig rätten att hålla en avgift på 10% av uttagsbeloppet och annullera vinster som kommer från bonusar, gratis spins eller tilläggspoäng;
 • Uttagsansökan får inte överstiga den dagliga uttagsgränsen. Om spelaren överstiger dessa gränser sker utbetalningarna dagarna efter i perioder motsvarande dagens uttagsgräns;
 • Om spelaren gjort insättningar genom att använda SMS sker behandlingen av uttagsansökan enligt specifika regler listade i s.3.6.

3.6. Vinstuttag med insättning gjord via SMS

Om spelaren gjort en kontoinsättning via SMS kommer behandlingen av uttagsansökan att ske inom 24 timmar efter lyckad verifiering av betalningsdetaljerna. SMS-betalnings verifiering kan göras efter två dagar efter att den sista SMS betalningen gjorts.

Om spelaren gjort insättningar genom att använda fler än 25 SMS betalningar förbehåller Play Fortuna sig rätten att begära en mobiloperatörs redogörelse för kostnader som motsvarar det använda mobilnumret.

Om spelarens betalningar blir föremål för ett klagomål (bedrägerier), ska spelaren acceptera att presentera mobilanvändarinformation (användaruppgifter). Användaruppgifter måste lämnas in av spelaren med oanvända formatfiler (.jpg, .pdf, etc.).

3.7. Förflyttning av pengar medan du gör en uttagsansökan, ansökningsstatus

Medan en ansökan om uttag lämnas in av spelaren hamnar denna ansökan i en status ”Väntar”. För tillfället reserveras inga pengar på spelarkontot och förblir under spelarens kontroll fram tills den faktiska utbetalningen. Det riktiga uttaget görs när det utbetalas av finansdepartementet vilket även ändrar ansökningens status till ”Lyckad”. Om uttaget av någon anledning har blivit avbruten påverkar detta inte balansen på spelarens konto.

4. Bonuspolicy

4.1. Allmänna villkor

För spelarens incitament använder Play Fortuna:

 • Bonusar (insättningsbara och icke-insättningsbara);
 • Gratis Free spins;
 • Poäng;
 • Turneringar;
 • Andra typer av uppmaningar som lotterier.

Tillägg, satsningar och användning av bonusar eller andra typer uppmaningar beskrivs nedan. Individuella typer av oregelbundna uppmaningar kan vara föremål för deras särskilda villkor för deltagande och användning. Användarvillkor för särskilda marknadsföringsincitament kan också ersätta de allmänna användningsvillkoren som beskrivs nedan.

4.2. Bonuspolicy deltagarbegränsningar

En enskild spelare kan delta i Play Fortuna bonusincitament medan användning av endast ett spelarkonto. Om spelaren blir påkommen om att öppna flera konton, vilket tillåter dem att erhålla speciella extrabonusar, kommer alla vinster som mottagits med de andra kontona att annulleras och nya konton att stängas.

4.3. Spelarstatus

Spelarens status ger möjlighet till extra incitament att erbjuda aktiva spelare. Vid slutförandet av registreringsprocessen får alla spelare statusen ”Ny”. Statusen ändras när spelaren gör insättningar. Statusen växer även vid nya insättningar gjorda inom 30 dagar. Tabellen nedan visar ändringar i spelarens status beroende på insättningssummorna:

Status Antal insättningar för månaden
Silver 250 USD eller likvärdigt
Gold 1 000 USD eller likvärdigt
VIP 2 500 USD eller likvärdigt
Platinum 5 000 USD eller likvärdigt

Spelarens status uppdateras varje gång en insättning görs. Om spelaren gjort insättningar som inte överstiger det som krävs för det aktuella statusbeloppet för de senaste 30 dagarna sedan statusen uppdaterats, skulle deras status blivit nedgraderad. Play Fortuna behåller sig rätten att nedgradera en spelares status (med minskning av status privilegier i enlighet) om det anses att spelaraktiviteten vid sin statusuppdatering är av artificiell natur. Tillexempel, flera uttag av pengar med avsikt att göra liknanade insättningar i framtiden, liten spelaktivitet efter att en insättning gjorts etc. Så snart en sådan sänkning sker, har spelaren rätt till att få en högre status genom att visa lämplig aktivitet på ett av projekten.

4.4. Spelarstatus privilegier

Spelarens status påverkar alla parametrar av bonuspolicyn. Detaljerna är listade nedan:

Status New Silver Gold VIP Platinum
Veckovis avkastning Ja Ja Ja Ja Ja
Poängsberäknings koefficient 1 1 1.05 1.05 1.10
Satsningar av bonusar x45 x40 x35 x35 x30
Deltagande i kampanjer och tävlingar No No Ja Ja Ja
Fri entré till speciella turneringar Nej Nej Nej Ja Ja
Personlig chef Nej Nej Nej Nej Ja

4.5. Bonuskonto, bonus satsning, bonus utgångsperiod

Ackumulerade bonusar överförs till det särskilda bonuskontot. Det är inte möjligt att använda bonuspengar i spel tills att de är fullt satsade och överförda till det faktiska spelarkontot. För att flytta pengar från bonuskontot till det riktiga kontot måste spelaren fullfölja de krävda antalet satsningar som är hoplagda till ett antal av de mottagna bonusarna.

Tillexempel, spelaren tar emot bonusar för totalt 20 USD med satsningskoefficienten lika med x25. För att erhålla bonusen måste spelaren placera satsningar för 20x25=500 USD totalt. Tills det att spelaren placerat satsningar för denna summa kommer bonusarna att stanna kvar på kontot. Endast riktiga kontopengar kan användas för att få bonusar och inga bonuskonton kan användas.

Bonusar tjänas i samma ordning som de har överförts till bonuskontot, alltså spelaren placerar satsningar för att erhålla den första mottagna bonusen först, sen den andra etc. Varje bonus har en livslängd på 30 dagar efter att den mottagits.

4.6. Spel med en reducerad bonusvinnande coefficient och punkttillägg

För följande speltyper går endast 5% av satsningen till bonussatsning medan detta blir 20% för poäng:

 • Roulette;
 • Blackjack;
 • Baccara;
 • Craps;
 • Poker;
 • Video Poker.

1% Bonussatsning:

 • Castle Builder;
 • Forsaken Kingdom;
 • Jekyll and Hyde;
 • Scrooge;
 • Tomb Raider 2;
 • Big Bang™;
 • Blood Suckers™;
 • Robin Hood Shifting Riches;
 • The Wish Master™.

4.7. Bonusförfall och bonusavslag

Om spelaren avser att ge upp bonusen kan de göra det genom att kontakta supportteamet. Bonusen kommer att dras från bonuskontot vid upphävande med efterföljande annullering av vinnaren på bonusspelet. En liknande situation sker när bonuslivslängden går ut. Bonusen dras från bonuskontot och satsningen försvinner. Annullerade bonusar kan inte återställas.

4.8. Bonustyper

Play Fortuna bonusar består av två kategorier: insättningar och icke-insättningar. Insättningsbonusar ackumuleras som belöning för gjorda insättningar och kommer vanligtvis att bero på insättningsbeloppet. Icke-insättningar ackumuleras efter att spelaren har slutfört uppgifter som krävs enligt promovillkoren.

4.9. Standard (konsekvent) insättningsbonus

Alla nya Play Fortuna-spelare har rätt till 100% bonus vid den första insättningen. Den ursprungliga insättningsbonusen täcker endast den första insättningen och motsvarar 100% av det första insättningsbeloppet. Den första bonusens maximala summa är 500.00 USD eller motsvarande. Den första insättningens minimum för att få bonusen är 10.00 USD eller motsvarande satsningskoefficient lika med x45. Play Fortuna använder regelbundet specifika rabatterbjudanden med bonuserbjudanden för de efterföljande insättningarna. Detaljerna för detta finns publicerat på Play Fortuna webbsidan samt skickas ut till spelarna via post och presenteras via feedbackformulär i profilen. Satsningskoefficienten för sådana bonusar kan vara mellan x45 och x30 beroende på spelarens status.

4.10. Gratis free spins och satsningar

Gratis free spins är en viss typ av ackumulerade bonusar, vilket ger spelaren möjlighet att göra flera spins på specifika spelautomater utan kostnad, det vill säga utan att använda pengar på spelarkontot. Tilldelade gratis spinns kännetecknas av tre nyckelparametrar: spel, som tilldelade dessa gratis spinns, antalet gratisrundor och summan av den potentiella insatsen i varje runda. Om gratis spinns har blivit tilldelade i resulterade av en kampanjhandling direkt till insättningen och vinsterna läggs till på kontot, då måste spelaren placera en satsning på x10 mer än den insättning som de gratis spinsen har tilldelats. Hela vinnande beloppet kan användas för att satsa tilläggen. Om free spinsen utfärdas som en ingen insättningsbonus eller för en insättning, men vinsterna överförs till bonuskontot, är sådana vinster föremål för de vanliga reglerna som beskrivs i avsnitt 4.5 med satsningskoefficienten x20.

4.11. Poäng, växla poäng till riktiga pengar

Poäng är i huvudsak ett speciellt incitament för aktiva Play Fortuna-spelare. För varje satsning som placeras med riktiga pengar, får spelaren poäng som beräknas per satsning med förhållande 1.00 USD = 1 poäng. Avrundning av ett bråkdelvärde vid tillsatsen sker med precisionen 0,01.

Spelare men högre status än ”Silver” får extra procent på poängtillägg enligt tabellen nedan:

Status Ytterligare procentenheter periodiserade
Gold 5%
VIP 5%
Platinum 10%

Vid ackumulering av 1000 poäng eller mer har spelaren möjlighet att utbyta poängen mot riktiga pengar. Om en spelare byter in en del av poängen på sitt konto så kommer utbytet att ske med 1000 poäng = 1.00 USD (eller annan valutaekvivalent). När alla poäng byts in beror koefficienten på spelarnivån och antalet ackumulerade poäng, de nämnda förhållandena presenteras i tabellen nedan:

Poäng Valutakursförhållande Nivå
0 0 Nykomling
1 000 1 000 Förstagångare
5 000 975* Junoir
10 000 950* Amatör
20 000 925* Aktiv spelare
50 000 900* Eхpert
100 000 800* Professionell
200 000 700* Mästare
500 000 600* Ansedd spelare
1 000 000 500* Sage

I de fall när ingen aktivitet uppvisats inom de senaste 365 kalenderdagarna (göra en insättning eller placera en satsning) så kommer allt ackumulerat och icke inlösta poäng automatiskt att upphävas.

4.12. Veckovis CashBack bonus

CashBack bonus är en partiell avkastning på de pengar som spelaren förlorat, ackumulerat varje vecka. CashBack bonus uppkommer varje fredag som resultatet av de sju senaste dagarna. Bonusen uppkommer genom att använda poäng som kan handlas utan några reservationer när som helst.

Antalet ackumulerade poäng beror uteslutande på förlustbeloppet för de senaste sju dagarna, enligt tabellen nedan:

30.00 USD - 49.99 USD 1,000 poäng
50.00 USD - 99.99 USD 2,000 poäng
100.00 USD - 249.99 USD 5,000 poäng
250.00 USD - 499.99 USD 10,000 poäng
500.00 USD - 999.99 USD 20,000 poäng
1,000.00 USD - 2,499.99 USD 50,000 poäng
2,500.00 USD - 4,999.99 USD 100,000 poäng
5,000.00 USD - 9,999.99 USD 200,000 poäng
10,000.00 USD och mer 500,000 poäng

4.13. Turneringar

Turneringar är speciella tävlingar som Play Fortuna arrangerar periodvis för alla spelare. Varje turnering har ett visst antal av priser. Alla turneringspriser betalas ut i poäng. För att delta måste spelaren klicka på knappen ”ta del” i den aktuella turneringen. Varje turnering äger rum vid en viss tidpunkt. Det inkluderar vissa typer av spel med satsningar som bidrar till spelarens betyg. Varje spelare får poäng när de deltar i en turnering baserat på vilken status spelaren har. Ändringar i turneringen kan ske med en minuts förändring på grund av tekniska problem. Vinster läggs till senast dagen efter turneringens avslut.

4.14. Bonuskoder

Bonuskoder är en särskild typ av bonustillägg. Play Fortuna distribuerar bonuskoder individuellt. De kan representeras av poäng, riktiga pengar eller gratis spins. För att aktivera en bonuskod ska spelaren ange den på Play Fortuna webbplatsen i avsnittet Kampanj.

4.15. Bonusar och vinstuttag

Icke satsade bonusar ålägger inte begränsningar vid uttag av pengar från kontot. I det här fallet kommer alla icke satsade bonusar i bonuskontot att upphävas.

4.16. Användningsbegränsning av bonus

Play Fortuna förbehåller sig rätten att vägra någon av spelarna att använda bonuspolicy utan att ge ytterligare förklaring. I det här scenariot kan spelaren dock fortsätta att spela med egna pengar, trots att alla tilldelade bonusar, gratis spins och poäng kan upphävas samt vinster på dessa (inklusive gratis spins och poäng).

5. Ansvarsbegränsning

5.1. Andra språkversioner

Förutom den engelska versionen har endast andra språk introducerats för spelarnas bekvämlighet. Om det skulle finnas tvetydighet mellan den engelska versionen av villkor och det andra motsvariga språket måste den engelska versionen vara prioriterad över alla andra versioner.

5.2. Kontroversiella situationer

Play Fortuna förbehåller sig rätten att lösa eventuella tvister som uppkommer enligt principerna om rättvisa och rimlighet.

5.3. Ansvarsfrihet

Play Fortuna skall ansvara för:

 • eventuella mjukvaruproblem kopplade till spelleverantörerna;
 • eventuella problem som antingen helt eller delvis begränsar spelarens förmåga att spela;
 • nätverksproblem;
 • eventuella skador som orsakat spelarna.

5.4. Offentliggörande av personuppgifter

Play Fortuna kommer att behöva släppa personuppgifter om det tas ett beslut utfärdat i enlighet med lagstiftingens lagbestämmelser.

6. Sekretesspolicy och Cookies

6.1. Insamlad data

Play Fortuna värdesätter spelarnas integritet och sekretess. Vi samlar endast data som är nödvändig för vår verksamhet. Spelare kommer att behöva ge ifrån sig uppgifter om sig själva vid registreringen. Den detaljerade informationen om registreringsprocessen ges i s.2.1.

Vid betalningar behöver spelare ange personuppgifter så som bankkortsnummer och annan betalningsinformation. Dessa uppgifter lagras endast i PCI-certifierad miljö

6.2. Kontolösenord

Spelaren måste vara säker på att lösenordet är säkert samt att lösenordet inte kommer ut. Anställda hos Play Fortuna har inte access till spelares lösenord och håller inte ansvaret i situationer där tredje part kommer åt och får access till spelares kontolösenord.

6.3. Sekretessgräns

Konfidentiell information kan överlämnas till en auktoriserad vid domstolsförfaranden eller enligt andra lagregler. Play Fortuna strävar mot att undvika sådana situationer samt kämpa för att lämna ifrån sig så lite av de krävda personuppgifterna som möjligt.

6.4. Cookies

Play Fortuna kan skicka temporära cookies till Spelaren när den besöker Play Fortuna webbsidan, vilket står som en rad av textinformation som tillåter igenkänning av Spelaren nästa gång denna besöker webbsidan. Spelaren kan välja bort cookiepolicyn. Detta kommer dock att innebära en minskad bekvämlighet för spelbetjäning.

6.5. Spelares överenskommelse om sekretessspolicyn

Vid öppning av ett konto med Play Fortuna överensstämmer och accepterar spelaren sekretesspolicybestämmelserna. Play Fortuna förbehåller sig rätten att i periodvis uppdatera denna policy.

7. Användning av spelbalans & återbetalningspolicy

Vänligen notera att du blir vår konsument i början av spelprocessen. Återbetalning eller att avbryta tjänster kan inte ske under spelets gång. Medan du spelar ”för pengar” använder du ditt spelkontos pengabalans med vårt projekt.